• Hlavná stránka
  • Gotická architektúra

    História vzniku...

    Gotika bola prvým skutočne originálnym architektonickým slohom, ktorý vznikol v severnej Európe. Počas viac ako 300 rokov sa svetlom naplnené katerdrály a kostoly týčiace sa do závratnej výšky staly výrazom kresťanskej úcty a hrdosti. V polovici dvanásteho storočia sa však vo Francúzsku objavil úplne nový typ cirkevných stavieb, ktorých štíhle veže týčiace sa do výšky akoby chceli dočiahnuť nebesá. Ich konštrukcia bola oveľa ľahšia a oveľa menej mohutná ako v románskom slohu. Aj vo vnútri budovy pôsobila na vnímanie diváka výška spolu so svetlom. Pre veriacich zvyknutých na bohoslužby v románskych kostoloch muselo byť stretnutie s gotikou veľmi oslobodzujúce a povznášajúce. Nový sloh sa najskôr objavil vo Francúzsku – v jeho štýle bol postavený kostol v opátstve St. Denis neďaleko Paríža. Stavba bola uskutočnená v rokoch 1140 – 1144 a kostol bol pre Sugera, opáta zo St. Denis. Nevieme, či základná myšlienka bola sformulovaná Sugerom alebo neznámym staviteľom, ktorý mal stavbu kostola na starostiCharakteristickými znakmi gotickej architektúry je štíhlosť tvarov smerujúcich nahor. gotické stavby sú ľahké, štíhle, vznešené; zdôrazňuje sa výška, uplatňuje sa prísna matematika, zachováva sa symetria a prehľadné členenie plôch priestoru.