• Hlavná stránka
 • Gotická architektúra

  Hlavné znaky...

  Oporný systém – zachytáva šikmé tlaky z klenby; znížil hrúbku muriva na minimum (v určitých vzdialenostiach je tlak prenášaný klenbovým rebrami do kamenných pilierov). Piliere boli v hornej časti nadstavené kamenným ihlanom – fiála, ktorý nasmeroval šikmý tlak z klenby do jadra piliera.

  3.jpg, 7,4kB

  Lomený oblúk –Oblúk je vždy symetrický a vo vrchole zalomený.

  4.jpg, 38kB

  3. Rebrová klenba – spolu s lomenými oblúkmi vyriešila uzavretie priestorov obrovských výšok. Rebro je konštrukčný prvok, ktorý prenáša tlak.

  4. Okná – sú vysoké, štíhle s lomeným oblúkom, delené kamennými stĺpikmi na 2-4 časti. Stĺpiky nesú kamennú kružbu – geometrický ornament v hornej časti okna konštruovaný kružidlom. Rozeta – kruhové okno zdobené kružbou a maľbou na skle. Vitráž – farebné sklenené tabuľky pospájané oloveným rámom znázorňujúce výjavy z biblie a zo života.

  5.jpg, 22kB

  6.jpg, 56kB

  5. Schodisko – bolo obyčajne v okrúhlej alebo osemhrannej veži, ktorá stála v rohu.

  6. Strechy – boli strmé, vysoké(drevené krovy) a mali vikiere.

  8.jpg, 51kB


  Gotická architektúra využíva veľké množstvo zdobiacich prvkov - členitých výčnelkov, priehlbní, zdobených vežičiek, chrličov, trojlístkov malých okien, konzol a baldachýnov